Chevron ting (Taken with Instagram)

Chevron ting (Taken with Instagram)